Tổng đài tư vấn: 1900 0059 Hotline: 0902 005 009

Chương trình du lịch Trung Quốc

5 ngày 4 đêm» » »Price from: 9,900,000 (VNĐ)
Hà Nội (HCM) – Quảng Châu – Hà Nội (HCM) hoặc Hà Nội – Nam Ninh – Quảng Châu – Nam Ninh – Hà Nội
7 ngày 6 đêm» » »Price from: 15,590,000 (VNĐ)
Thượng Hải - Tây Đường - Hàng Châu - Ô Trấn - Tô Châu - Bắc Kinh
7 ngày 6 đêm» » »Price from: 14,990,000 (VNĐ)
Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Tô Châu - Bắc Kinh
7 ngày 6 đêm» » »Price from: 19,200,000 (VNĐ)
Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh
5 ngày 4 đêm» » »Price from: 12,500,000 (VNĐ)
Trường Sa - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
6 ngày 5 đêm» » »Price from: 7,900,000 (VNĐ)
Nam Ninh - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Phượng Hoàng Cổ Trấn
6 ngày 5 đêm» » »Price from: 18,900,000 (VNĐ)
Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila
6 ngày 5 đêm» » »Price from: 9,690,000 (VNĐ)
Nam Ninh - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Phượng Hoàng Cổ Trấn
7 ngày 6 đêm» » »Price from: 15,500,000 (VNĐ)
Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
6 ngày 5 đêm» » »Price from: 11,990,000 (VNĐ)
Thành Cổ Lệ Giang - Núi Tuyết Ngọc Long - Khe Hồ Nhảy - Shangrila
6 ngày 5 đêm» » »Price from: 20,990,000 (VNĐ)
Thành Đô - Cửu Trại Câu - Nga My Sơn
5 ngày 4 đêm» » »Price from: 17,490,000 (VNĐ)
Thành Đô - Cửu Trại Câu